Ett nytt år med nya revolutionärer!

Som redan avslöjats på Facebook så är våra efterträdare avslöjade.

Programkommittén PU 14/15:

Ordförande: Charlotte Lanfelt
Kassör: Trygve Grøndahl
Ölchef: Pontus Savolainen
PR-chef: Lucas Jansson
Filmchef: Jonathan Winther
Kurs- och Kulturchef: Åsa Rogenfelt
Musikchef: Sandra Jonsson

Så med glädje och lite tungt hjärta lämnar vi över kultur-stafettpinnen till våra nya tappra eldsjälar och hoppas på ett ännu mer kulturrikt, kommande år.