Ännu ett nytt år med nya fräscha kulturrevolutionärer

Efter ett helt fantastiskt år är du nu dags för oss PU 14/15 att lämna över kulturrevolutionens fana till ett nytt gäng kämpar.

Programkommittén PU 15/16:

Ordförande: Andreas Petterson
Kassör: Maria Magnusson
Ölchef: Erik Lundin
PR-chef: Viktor Insgård
Filmchef: Fredrik Boldizar
Kurs- och Kulturchef: Sebastian Lund
Musikchef: Una Slipac

Vi önskar de nya kulturrevolutionärerna all lycka och framgång. Vi vill dessutom tacka så mycket för vårt år.