Programkommittén 13/14

Till folkets jubel har nu nästa läsårs PU officiellt presenterats! De nya kulturrevolutionärerna är:

  • Ordförande: Mikael Alping
  • Kassör: Emil Kristiansson
  • Ölchef: Johan Persson
  • PR-chef: Hanna Tillberg
  • Filmchef: Anton Bergman
  • Kurs- och kulturchef: Johan Härdmark
  • Musikchef: Jakob Boman